1

Bewades

Bewades je sistem UV sterilizacije koji pruža dezinfekciju pijaće vode, vode za KGH potrebe, procesne vode itd. On u potpunosti rešava probleme sa mikrobiološkom kontaminacijom, ili zahteve za vodom visoke biološke čistoće.

Primena:
Pijaća voda
Procesna voda
Voda za klimatizaciju
legionella prophylactics
Prednosti:
Nema promena ukusa i mirisa
Nema hemikalija
Automatska kontrola
Niski troškovi održavanja
Sistem:
Modularni dizajn sa opcijama proširenja
Kompletni delovi spremi za instalaciju
Čelična konstrukcija
UV monitoring
Snažne UV lampe

itd.

Bewades linija proizvoda za UV sterilizaciju dolazi u više modela, u zavisnosti od primene.

2

PairOx

Dezinfekcija vode u sistemu klimatizacije.

PairOx sistem se koristi za dezinfekciju vode u sistemu klimatizacije. U isto vreme reguliše i nivo soli.

Proces dezinfekcije se sastoji od dva koraka, UV sterilizacije i uvođenja ozona. Na taj način se postiže dezinfekcija koja je preko potrebna u sistemima sa centralnom klimatizacijom. Višak ozona se izbacuje napolje u atmosferu, gde se prirodno razgrađuje. Dodatna pogodnost je što PairOx predstavlja kompaktan sistem oji se sastoji od ozon generatora i UV lampe, tako da se može lako integrisati u postojeće sisteme.