1

Bewazon Vulw

Bezbedan sistem ozonizacije. Bewazon serije VULW 70-700 proizvode ozon električnim pražnjenjem, po nemačkom standardu DIN 19627.
Ozon je idealno sredstvo za oksidaciju neželjenih nečistoća u vodi, naročito za bazensku vodu (videti DIN 19643).
Bewazon VULW 70-700 sistemi su projektovani po sledećim standardima za komercijalnu i industrijsku primenu:
– EN 50081-2 (EN 55011 klasa A)
– EN 50082-2


Način rada
Ozon je gas bez boje, specifičnog mirisa. Hemijski, ozon, O3, se sastoji od tri kiseonikova atoma, i može se dobiti od kiseonika, O2 i vazduha.
Relativno visoka koncentracija ozona je potrebna za efikasnu dezinfekciju bazenske vode i oksidaciju nečistoća prisutnih u vodi. Kada se
koristi vazduh za dobijanje ozona, ovako visoke koncentracije se mogu postići samo ako se vazduh prethodno osuši.

Sušenje vazduha
Sistem je opremljen sa dva sušača koji rade naizmenično. Svaki sušač je napunjen specijalnim molekularnim sitom koje apsorpcijom otklanja vlagu iz vazduha. Temperatura rose vazduha je niža od – 60ºC.
Molekularno sito ima ograničen kapacitet apsorpcije vode. Mora se regenerisati kada se taj kapacitet postigne. Sistem automatski regeneriše medij za sušenje. Topao vazduh se uduvava u molekularno sito suprotnostrujno, i sistem napušta na temperaturi do 170ºC. Dok se jedan sušač regeneriše, sistem koristi drugi sušač.
Vreme trajanja ciklusa sušenja se računa iz protoka vazduha koji se suši i maksimalnog sadržaja vlage u vazduhu. Operater obe ove vrednosti može podesiti na upravljačkom panelu (OP-operation panel).
Ozon se dobija i injektuje pod vakuumom. Vazduh se u sistem doprema eksternom usisnom pumpom, čiji rad može biti upravljan pumpom visokog pritiska.

Proizvodnja ozona
Proizvodnji ozona prethodi priprema vazduha. Priprema podrazumeva totalno odstranjivanje tragova vlage.
Za proizvodnju ozona suv vazduh se uvodi u prostor za pražnjenje. Ozon nastaje iz vazduha električnim pražnjenjem 3O2→2O3.
Električnim pražnjenjenjem se oslobađa toplota. Odvodi se rashladnom vodom. Jedina promena rashladne vode je povišenje temperature.
Kapacitet proizvodnje ozona je podesiv u 16 koraka.
Podešavanje se može odraditi na tri načina:
Ručno od 0-16 na upravljačkom panelu
Korišćenjem spoljašnjeg trostepenog kontrolera preko “Povećanje ozona” ili “Smanjenje ozona” komandi.
Ukoliko je ugrađen PID kontroler koji se aktivira eksternim transmiterom (4-20mA)

Mešanje ozon-voda (opcionalno)
Uređaj za mešanje ozona sa vodom je važan deo procesa ozonizacije. Mešač uvodi ozon iz ozonizatora i meša ga sa vodom. BWT mešač garantuje optimalnu efikasnost sa minimalno uloženom energijom. Ozon se rastvara u vodi, i za rezultat daje brzu i sigurnu reakciju ozona sa nečistoćama u vodi.

2

PairOx

Dezinfekcija vode u sistemu klimatizacije.

PairOx sistem se koristi za dezinfekciju vode u sistemu klimatizacije. U isto vreme reguliše i nivo soli.

Proces dezinfekcije se sastoji od dva koraka, UV sterilizacije i uvođenja ozona. Na taj način se postiže dezinfekcija koja je preko potrebna u sistemima sa centralnom klimatizacijom. Višak ozona se izbacuje napolje u atmosferu, gde se prirodno razgrađuje. Dodatna pogodnost je što PairOx predstavlja kompaktan sistem oji se sastoji od ozon generatora i UV lampe, tako da se može lako integrisati u postojeće sisteme.