1

AQA total plus

AQA total direktno utiče na ravnotežu karbonata u vodi. Efekat se dobija serijom električnih impulsa, čija se amplituda i trajanje kontroliše u zavisnosti od karakteristika vode. Impulsi se prenose preko sistema elektroda. AQA tehnologija garantuje da kamenac ostaje rastvoren u vodi.

AQA total

Sistem pruža prirodan, bezbedan i jednostavan tretman vode za piće, i sprečava formiranje naslaga instalacijama. AQA total, za razliku od sistema koji pružaju isti efekat, ostavlja karakteristike vode nempromenjenim.
Sadrži: Kompaktnu jedinicu sa integrisanom elektronskom kontrolom i kertridžem, set konekcija DN 32/32 i dokumentacijom.

AQA total 1500 plus

Kompaktna jedinica sa integrisanom elektronskom kontrolom i kertridžem za dvostepenu IQ tehnologiju, u vidu zidnog kabineta.

AQA total 2500 plus

Kompaktna jedinica sa integrisanom elektronskom kontrolom i kertridžem za dvostepenu IQ tehnologiju, dolazi sa setom za konekciju DN 32/32.

2

AQA total XP 5600 – 14000

Sistem pruža prirodan, bezbedan i jednostavan tretman vode za piće, i sprečava formiranje naslaga instalacijama.
AQA total, za razliku od sistema koji pružaju isti efekat, ostavlja karakteristike vode nempromenjenim.
Sa ovim sistemom dobijate kompaktnu jedinicu, sa ormarićem i elektronskom kontrolom, koja je spremna za instalaciju.
Jedinica se sastoji od kućišta i sistema za distribuciju. Sastoji se od modularne konstrukcije sa integrisanim sistemom za gašenje (prilikom zamene kertridža nije potrebno gasiti jedinicu). Moduli se kače putem BWT patentiranih konekcija. Kontrolni sistem je već pri isporuci spreman za instalaciju, u vidu standardnog panela tipa IP 54. Svaki modul poseduje svoj osigurač, a ceo sistem se kontroliše putem centralnog procesora.