Voda koju pijemo je generalno čista. Problemi koji mogu da se jave su uglavnom u distribuciji vode do Vašeg objekta. Oštećene cevi, popravke cevovoda i mnogi drugi faktori dozvoljavaju stranim česticama da prodru u cevi za vodu, a samim tim i u Vaše instalacije. Ovo može izazvati mnoge probleme kao što su začepljenja ventila, curenje slavine i sl. a u određenim slučajevima dolazi i do pucanja cevovoda. Odličan način da se sve navedeno izbegneje postavljanje mehaničkog filtera koji sprečava prodiranje stranih čestica u instalacije.

1

Diago 18 RF / Filter sa povratnim ispiranjem. Diago 18 pruža savršenu i jednostavnu filtraciju . Filterski element se prazni pomoću okretanja ergonomske ručice na vrhu. Povrh toga, radi jednostavnosti korišćenja, Diago 18 poseduje prsten na kućištu koji služi kao podsetnik vremena do sledećeg intervala povratnog ispiranja.

Diago 18 WF / Kertridž filter. Filtracija pomoću Kertridž filtera Diago 18 WF se odvija putem promenjljivog filterskog punjenja koji se mora regularno menjati. Štetne čestice se zadržavaju na spoljnjoj strani filtracionog materijala, dok čista voda ulazi u sistem. Ukoliko pritisak vode primetno opadne, zbog povećane kontaminacije filterskog punjenja, ili nakon šest meseci, punjenje se mora zameniti.

Preuzmite PDF specifikaciju

2

Multipur AP Ispiranje se vrši automatski i elektronski je kontrolisano. Proces zavisi od razlike pritiska sa mogućnošću vremenske kontrole.

Multipur M Filterski komplet sadrži: Kućište od crvene bronze, filter sa povratno ispirajućim elementima, prirubnički priključak PN 10 prema DIN 2501, deo 1 (bez prirubnica) sa filterskim elementom od 100µm prema DVGW pravilniku. Ispiranje se vrši manuelno.

3

Deferizacioni i Demanganizacioni filteri ERF / ERF-FE Rastvoreno gvožđe ili mangan se pri oksidaciji izdvaja iz vode. Oksidacija prouzrokuje da jedinjenja postanu nerastvorljiva u vodi, i ubrzava i pospešuje njihovu filtraciju. Da bi se ubrzao proces filtracije i separacije, kao filtersko punjenje koristi se specijalni biološki filterski materijal sa katalitičkim efektom. Ovo garantuje usaglašenost sa zakonskim normama u vezi deferizacije i demanganizacije. Oba procesa se dele na 4 faze: Koncentracija kiseonika Proces oksidacije Filtracija Povratno ispiranje

4

Infinity M / A / AP povratno ispirajući filter. Filter se sastoji od mesingane glave i detaljima od High Tech materijala. U sebi sadrži sistem za povratni protok i konektor za otpadnu drenažu tipa DN 40. Tip M: Manualni filter povratnog protoka. Tip A i AP: Oba modela poseduju automatsku filtraciju, pomoću elektronske kontrolne jedinice za određivanje intervala povratnog protoka. AP dolazi sa dodatnom kontrolom povratnog protoka pomoću diferencijalnog pritiska (vremenski prioritet) i slobodnim konekcijama za opcionu optičku i akustičnu signalizaciju. Moguće je paralelno instalirati do 4 jedinice. Potrošnja energije za sve filtere je 8W.

5

Celsius 80 DN 20 -50 Ova serija filtera se koristi za pijaću i industrijsku vodu do temperature od 80°C.

6

Peščani filter QSF Služi za odstranjivanje krupnih nečistoća iz vode. Efikasna filtracija za čestice od oko 0.05mm moguća je pri dubinskoj filtraciji. Proces ispiranja je automatski i vremenski je kontrolisan.

7

Koristi se za zubarske ordinacije, zaštitu kafemata, u laboratorijama, kantinama, sistemima za grejanje, mašineriji itd. Glava je izrađena od mesinga, poseduje Micron rating od 90µ, visina je 80mm.