ALEX Company d.o.o. može da ponudi kompletna tehnološka rešenja za tretman pijaće i industrijske vode i filtraciju bazenske vode, a sve u saradnji sa svetski poznatim proizvođačima opreme za obradu i tretman vode – BWT Group GmbH. BWT su u poslovanju oko 50 godina a od 1990. sa 70 različitih grana koje se nalaze širom Evrope. Proizvodnja se odvija u pet osnovnih grana BWT Group: Paris (F), Schriesheim (D), Tamaši (H) Mondsee (O), Aesch (CH) i nekoliko desetina manjih objekata širom Evrope. BWT je trenutno jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti tretmana i filtracije vode.

BWT Grupa uključuje vodeće kompanije u oblasti tretmana i filtracije vode, kao što su:

alex-bazeni---unutrasnja-strana-1 ALEX Company d.o.o. u saradnji sa svojim strateškim partnerima nudi kompletna rešenja za tretman i filtraciju vode, za domaćinstva ili industrijsku upotrebu.
  • Oprema za komunalne sisteme vode za piće.
  • Postrojenja za tretman otpadnih voda.
  • Proizvodnja i recikliranje visoke čistoće vode za industriju.
  • Tretman industrijskih otpadnih voda.
  • Proizvodnja i tretman visoke čistoće vode za farmaceutsku industriju.
  • Proces opreme i kontrole u prehrambenoj industriji.
  • Tretman i filtraciju vode u javnim i privatnim bazenima
mehanička_filtracijaMehanička filtracija
omeksavanje_vodeOmekšavanje vode
uv_sterilizacijaUV Sterilizacija
nano_kristalizacijaNano kristalizacija
reverzne_osmozeReverzne osmoze
ozon_generatoriOzon generatori