1

KalkEx-Mobil 60 / SEK 28

Uređaji za repidnu dekalcifikaciju. Služe za brze intervencije prilikom uklanjanja naslaga kamenca putem hemijskog restvarača. KalkEx i Sek poseduju kućišta za hemiju otporno na koroziju i kiselinu.
KalkEx-Mobil 60 Mobilna stanica za brzo uklanjanje kalcifikacije. Dolazi sa oklopljenim crevima, svim potrebnim konekcijama i testerima. Kapacitet rezervoara za hemiju je 40l, cirkulacija je 2100l/h.
SEK 28 Mobilna stanica za brzo uklanjanje kalcifikacije. Dolazi sa oklopljenim crevima, svim potrebnim konekcijama i testerima.