Stvar hedonizma.
Tople klupe su se pokazale kao jedan od najpopularnijih sadržaja relaks prostora u centrima. Klupe se mogu lako modifikovati ili isprojektovati tako da odgovaraju bilo kom enterijeru.
Sve klupe imaju završnu oblogu od staklenog mozaika ili keramike, tako da su jako otporne na habanja koja je javljaju u toku eksploatacije. Klupe i ležaljke poseduju digitalni termostat pomoću koga se koriguje željena temperatura površine klupe.

1

Topla Klupa COLLINA

Provereno udobno rešenje
COLLINA tip tople klupe se nastavlja na potrebnu dužinu. COLLINA poseduje grejnu mrežu u tri zone sa digitalnim termostatom za kontrolu temperature. Izrađuje je od WEDI ploča. Završna obrada je stakleni mozaik.
1

Topla klupa FORMA

Potpuna relaksacija
FORMA tip tople klupe se nastavlja na potrebnu dužinu. Može se ugrađivati i u parnim kupatilima, ali takvo kupatilo mora biti prilično veliko zbog dimanzija koje FORMA ima. FORMA poseduje grejnu mrežu u tri zone sa digitalnim termostatom za kontrolu temperature. Izrađuje je od WEDI ploča.