Alex Company je osnovana 1993. godine i povezana je sa BWT koncernom iz Austrije, čiji je i generalni zastupnik za teritorije bivše Jugoslavije. Pružamo kompletna tehnološka rešenja za tretman pijaće i procesne vode i filtraciju bazenske vode, a sve u saradnji sa renomiranim svetskim proizvođačem – grupom BWT Gmbh. Zaposleni u Srbiji i Crnoj Gori , gde smo prisutni kao WTWS kompanija, su inženjeri, konsultanti, dizajneri i menadžeri za spa i wellness. Područja kompetencije su konsalting, projektovanje, izvođenje i održavanje bazena, fontana, javnih bazena, spa i wellness centara.Sestrinska firma Alex Engineering & Construction specijalizovana je za građevinsku operativu. Projekte izvodimo po sistemu “ključ u ruke”. Pored visokokvalifikovanih zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom za poslove van osnovne delatnosti, kompanija angažuje specijalizovane partnere.Smatramo da je takav poslovni model bolji, jer iako je zarada po projektu manja, posao se brže završava, obrt je veći, kao i broj poslovnih ponuda. Kompanija je, osim na domaćem, aktivna i na tržištima regiona, a dalja izvozna ekspanzija usmerena je na Austriju, Nemačku i Rusiju, kroz osnivanje matične kompanije u nekoj od zemalja EU. Jedan od razvojnih prioriteta je intezivnija izgradnja aqua parkova, čiji bi se osnovni elementi proizvodili u Srbiji i sa potrebnim međunarodnim sertifikatima izvozili u Rusiju, Angolu i Evropu.
Jacuzzi-and-Pool-II

MISIJA

ALEX E&C, kao odgovorna kompanija i pouzdan partner, pruža korisnicima proizvode i usluge projektovanja, nabavke, prodaje, proizvodnje, izvođenja radova, održavanja i servisiranja u oblasti izgradnje bazena, fontana, spa i velnes centara, tretmana i filtracije vode, u skladu sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima. ALEX E&C time podstiče očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost, poboljšanje kvaliteta poslovanja i povećanje profita svojih korisnika. ALEX E&C čini značajne napore za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.

VIZIJA

ALEX E&C postaje lider, koji ide korak ispred konkurencije, vodeći računa da je zadovoljstvo korisnika osnov i uslov postojanja i razvijanja kompanije. ALEX E&C ostvaruje rast broja klijenata, kao i proširenje ponude usluga i proizvoda, kao rezultat radnih aktivnosti stručnih, zadovoljnih i ambicioznih zaposlenih, koji napreduju na poslovnom i ličnom planu. ALEX E&C postaje lider i u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u navedenim delatnostima rada.
ALEX E&C ostvaruje strateške ciljeve sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 što obuhvata:
 • Afirmisanje liderstva, kao bitnog principa rukovođenja;
 • Upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika i sprovođenje mera za povećavanje njihovog zadovoljstva;
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima;
 • Aktivno učešće zaposlenih u: – planiranju, sprovođenju i vrednovanju učinka radnih aktivnosti, – identifikaciji i vrednovanju aspekata životne sredine i istraživanju incidenata koji se odnose na životnu sredinu, – analizi opasnosti i oceni rizika koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, kao i učešće u istraživanju incidenata vezano za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Stalnu kontrolu proizvoda i usluga kojima se obezbeđuje ispunjavanje zahteva korisnika, dosledno poštovanje zakonske regulative i zahteva usvojenih standarda;
 • Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta;
 • Obuku zaposlenih radi povećanja kompetentnosti u radu, podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Prevenciju zagađivanja životne sredine;
 • Prevenciju bolesti i povreda na radu;
 • Upravljanje aspektima životne sredine, kroz kontrolisanu primenu svih predviđenih mera;
 • Objektivno odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka.
htl-forza-crna-gora
ALEX COMPANY će ulagati napore u stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža, unapređenje zaštite životne sredine i povećavanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu.
POLITIKA integrisanog sistem menadžmenta (PDF)