1

PoolManager OXYGEN

Bayrol PoolManager OXYGEN je sistem za hemijski tretman bazenske vode bez Hlora.

PoolManager OXYGEN je zaokruženo rešenje za tretman bazenske vode. Sastoji se od kontrolne jedinice sa mernom opremom i touchscreen displejem, dve peristatičke dozer pumpe i pratećom opremom potrebnom za standardnu instalaciju. Sistem podržava i nadogradnju u vidu Flockmatic pumpe za doziranje flokulanta.

Ceo sistem je potpuno automatski. Poseduje servisni režim rada i korisnički režim rada. Na taj način se sistem dodatno obezbedjuje protiv ljudskog faktora

1

A-POOL System PH-RX

AQUA A-POOL System PH-RX sistem za praćenje i kontrolu bazenske hemije.

A-POOL System PH-RX je kompletan panelni sistem za kontrolu pH i Redox vrednosti u bazenu do 500m³. Sistem sadrži upravljačku jedinicu, duplu membransku pumpu za doziranje pH i Cl, modularni nosač sondi, sonde za pH i Rx, merač protoka, rastvor za kalibraciju.

Sistem podržava upravljanje preko RS485 – MODBUS standarda.

Sistem dolazi u dve varijante: sa kapacitetom od 5 l/h ili 10 l/h

1

A-POOL System PH-CL

AQUA A-POOL System PH-CL sistem za praćenje i kontrolu bazenske hemije.

A-POOL System PH-CL je kompletan panelni sistem za kontrolu pH i slobodnog hlora u bazenu do 500m³. Sistem sadrži upravljačku jedinicu, duplu membransku pumpu za doziranje pH i Cl, modularni nosač sondi, sonde za pH i Cl, merač protoka, rastvor za kalibraciju.

Sistem podržava upravljanje preko RS485 – MODBUS standarda.

Sistem dolazi u dve varijante: sa kapacitetom od 5 l/h ili 10 l/h