U svom dugogodišnjem iskustvu u oblasti projektovanja, izvodjenja i održavanja javnih i privatnih bazena, spa i wellness centara i tretmana i filtriranja vode, koristili smo filtere visokog kvaliteta proizvedene u skladu sa DIN standardima.

Stekavši bogato iskustvo i osluškujući potrebe tržišta, odlučili smo da odemo korak dalje i započnemo sopstvenu proizvodnju filtera pod pritiskom “A FILTER”.

Naše filtere odlikuje kvalitet i dugovečnost, visoka fleksibilnost pri izboru karakteristika, te mogućnost oblikovanja po želji i potrebama kupca.

Katalog filtera pod pritiskom
Galerija

Filteri mogu biti prečnika od 800 do 2.600 mm, sa dva reviziona otvora. Usklađeni su sa DIN 19605/19643/18820 standardom, konstruisani prema AD-Merkablatt N1 i BS. Distributivni sistem je u obliku filtrirne ploče sa mlaznicama. Prirubnice, unutrašnje komponente, cevi kao i oslonci izrađuju se od ojačanog poliestera.

Visina filtracione ispune može biti 1.200 mm i 1.500 mm.

Maksimalni radni pritisak iznosi 2,5 bar, a filteri se testiraju na 3,75 bar.

Garantni rok je 5 godina.

Dodatne informacije na A FILTER sajtu

1
Filteri mogu biti prečnika od 800 do 2.400 mm, sa dva reviziona otvora. Uskladjeni su sa DIN 18820 standardom. Distributivni sistem može biti u obliku filtrirne ploče sa mlaznicama ili lateralni, u zavisnosti od odabranog tipa. Prirubnice, unutrašnje komponente i cevi izrađuju se od PVC-a.

Posuda filtera se postavlja na postolje od ojačanog poliestera.

Visina filtracione ispune može biti 1.000 mm i 1.200 mm.

Maksimalni radni pritisak iznosi 2,5 bar, a filteri se testiraju na 3,75 bar.

Garantni rok je 5 godina.

Dodatne informacije 1
Filteri mogu biti prečnika od 800 do 2.400 mm, sa jednim revizionim otvorom i mogućnošću postavljanja još jednog revizionog otvora sa strane. Uskladjeni su sa DIN 18820  standardom. Mogu imati zvezdastu ili lateralnu konfiguraciju distributivnog sistema, u zavisnosti od prečnika samog filtera. Prirubnice, unutrašnje komponente i cevi izrađuju se od PVC-a. Posuda filtera se postavlja na postolje od ojačanog poliestera.

  Visina filtracione ispune je 1.000 mm.

  Maksimalni radni pritisak iznosi 2,5 bar, a filteri se testiraju na 3,75 bar. 

Garantni rok je 5 godina.

Dodatne informacije 1