ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION, sestrinska firma ALEX COMPANY je nadležna za izvođenje građevinskih radova, koji predstavljaju još jednu delatnost naše kompanije. Veliki projekat na ovom planu je izveden 2006. godine potpunom rekonstrukcijom 9.000m² objekta Grand Casino Beograd
grandcasinobeograd.rs

Nakon rekonstrukcije ovog objekta, izveli smo još niz radova na privatnim rezidencijalnim objektima, vršili rekonstrukciju pojedinih hotela a 2015. godine počinjemo rekonstrukciju i dogradnju postojećeg hotela i kazina Flamingo, u neposrednoj blizini Đevđelije u Makedoniji. Ovaj objekat veličine oko 8.000m² ujedno podstiče i potrebu otvaranja kompanije u Makedoniji, te je u drugom kvartalu 2015. godine počelo poslovanje naše firme АЛЕКС ИНЖЕЊЕРИНГ & ГРАДЕЖНИШТВО.
Jacuzzi-and-Pool-II
Arhitektonska koncepcija objekta je u svemu prilagođena funkciji i tehnološkim zahtevima kazina i hotela. Koncepcija objekta je moderan izgled koji bi s jedne strane predstavljao jedan od repera područja, a sa druge strane biće uklopljen u okolni prostor i konceptualno zadovoljiti sve funkcije koje su postavljene kao ciljni zahtevi, a to su: pristupačnost, snalaženje pri kretanju, preglednost, sigurnost i mogućnost primene modernih građevinskih materijala. Oblikovanje objekta i izbor građevinskih materijala i konstrukcije usaglašen je sa karakteristikama ovog tipa objekta, klimatskim uslovima lokacije, uslovima propisanog veka trajanja osnovnih konstrukcija i jednostavnog održavanja, sanitarno – higijenskim i drugim normama.